مفاهیم قران

 

محتوی و فضیلت سوره ی تکاثر
محتوای این سوره در مجموع ابتدا سرزنش و ملامت افرادی است که بر اساس یک مطالب موهوم بر یکدیگر تفاخر می کردند سپس هشداری نسبت به مساله ی معاد و قیامت و دوزخ و سرانجام هشداری در زمینه ی مساله ی باز پرسی از نعمتها می دهد.
در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم می خوانیم :کسی که آن را بخواند خداوند در برابر نعمتهائی که در دنیا به او داده او را مورد حساب قرار نمی دهد و پاداشی به او می دهد که گوئی هزار آیه ی قرآن را تلاوت کرده است .(مجمع البیان ج10/ص532)
در حدیثی از امام صادق آمده است که خواندن سوره ی تکاثر در نمازهای فریضه و نافله ثواب شهادت شهیدان دارد.(همان مدرک)

...

پیام های دیگران()        link        چهارشنبه 89/8/12 - یوسفی

بسم الله الرحمن الرحیم
اَلهکُمُ التَّکاثُر-حَتی زُرتُمُ المَقابِر-کَلا سَوفَ تَعلَمون-ثَمَّ کَلا سَوفَ تَعلَمون-کلّا لَو تَعلَمونَ عِلمِ الیَقین- لَتَرَوُنَّ الجَحیم- ثُمَّ لَتَرونَّها عینَ الیَقین- ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النَعیم

معنی کلمه های این سوره
اَلهَی: مشغول داشت- غافل کرد           تَکاثُر:تفاخر          زُرتُمُ:دیدار کردید     
 کَلا:هرگز    سَوفَ تَعلَمون:به زودی خواهید دانست          ثَمَّ:سپس
                   مقابر:جمع مقبره:گورستان             علم الیقین: علم به آخرت          تَرونَّ:حتما می بینید       جحیم:دوزخ    تُسئَلُنَّ:حتما سوال می شوید-حتما بازپرسی می شوید            یَومَئِذٍ:در آن روز         نعیم :نعمت
معنی آیات
1-تفاخر و تکاثر شما را به خود مشغول داشته و از خدا غافل کرده است
2-تا انجا که زیارت قبرها رفتید و قبور مردگان خود را شمردید
3-چنین نیست که شما خیال می کنید به زودی خواهید دانست
4-باز چنان نیست که شما خیال می کنید اگر شما علم به آخرت داشتید
6-شما قطعا جهنم را خواهید دید
7-سپس آن را به چشم مشاهده خواهید کرد
8-سپس در آن روز همه شما از نعمتهایی که داشتید سوال خواهید شد


...

پیام های دیگران()        link        چهارشنبه 89/8/12 - یوسفی

نکته ها
در این سوره نخست پیامبر اکرم را مخاطب قرار داده و اثرات شوم و انکار روز جزا را در اعمال منکر ان بازگو می کند.در روایتی از امام صادق آمده است که در تفسیر ماعون فرمود:ماعون وامی است که انسان به دیگر ی می دهد و وسائل زندگی است که به عنوان عاریه در اختیار دیگران می گذارد و کمکها و کارها ی خیری که انسان انجام می دهد.
(کافی مطابق نقل نورالثقلین ج5 ص679)
در حدیثی از پیامبر اکرم آمده است :کسی که وسائل ضروری و کو چک را از همسایه اش دریغ دارد خداوند او را ا ز خیر خود در قیامت منع می کند و او را به حال خود وا میگذارد و هر کس خدا او را به خود واگذارد چه بدحالی دارد.(نورالثقلین ج5 ص679حدیث20)
نکته ها /1
در این سوره ی کوتاه مجموعه ای از صفات رذیله که در هر کس باشد نشانه ی بی ایمانی و پستی و حقارت او است آمده و قابل تو جه اینکه همه ی اآنها را فرع بر تکذیب دین یعنی جزا یا روز جزا قرار داده است .تحقیر یتیمان –ترک گرسنگان –غفلت از نماز-ریاکاری و عدم همکاری با مردم حتی در دادن وسائل کو چک زندگی این مجموعه را تشکیل می دهد و به این ترتیب افراد بخیل و خودخواه و متظاهری را منعکس می کند که نه پیوندی با خلق دارند و نه رابطه ای با خالق افرادی که نور ایمان و احساس مسولیت در و جودشان نیست نه به پاداش الهی می اندیشند و نه از عذاب او بیمناکند.
ارزش هر عملی به انگیزه ی آن بستگی دارد یا از دید اسلام اساس هر عمل را نیت تشکیل می دهدآن هم نیت خالص
اسلام قبل از هر چیز پرونده ی نیت را مورد بررسی قرار میدهد و در حدیثی از پیامبر آمده است که :هر عملی بستگی به نیت او دارد و بهره ی هر کس مطابق نیتی است که در عمل دارد .در ذیل این حدیث آمده است:آن کس که برای خدا جها د کند اجرش بر خداوند بزرگ است و کسی که برای متاع دنیا پیکار کند یا حتی نیت به دست آوردن عقال
[1] کرده باشد بهره اش فقط همان است .
جامعه ای که به ریا کاری عادت کند نه فقط از خدا و اخلاق حسنه و ملکات فاضله دور می شود بلکه تمام برنامه های اجتماعی او از محتو ا تهی می گردد و در یک مشت ظواهر فاقد معنی خلاصه می شود .حدیثی در زمینه ریا از پیامبر اکرم :زمانی بر مردم فرا می رسد که باطنها ی آنها زشت و آلوده می شود و ظاهر هاشان زیبا –به خاطر طمع در دنیا این در حالی که علاقه ای به پاداشها ی پروردگارشان ندارند دین آنها ریا می شود و خوف خدا در دل آنها وجود ندارد خداوند همه ی آنها را به عذاب سختی گرفتار میکند و هر قدر خدا را مانند شخص غریق بخوانند هرگز دعایشان مستجاب نمی شود.(اصول کافی ج2باب ریا حدیث 14)
در حدیث دیگری از پیامبر اکرم آمده است :شخص ریا کار در روز قیامت با چها ر نام صدا زده می شود:ای کافر! ای فاجر! ای حیله گر! ای زیانکار! عملت نابود شد و اجرت باطل گشت امروز هیچ راه نجاتی نداری پاداش خود را از کسی بخواه که از برای او عمل کردی.
(وسائل الشیعه ج 1ص51)1-طناب کوچکی که پای شتر را با آن می بندند


...

پیام های دیگران()        link        جمعه 89/7/9 - یوسفی

بسم الله الرحمن الرحیم
ارَاَیت الذی یُکذّبُ بِالدّین-فَذلِکَ الّذی یَدُعُّ الیَتیم- وَ لا یَحُضُّ عَلی طَعامِ المِسکین-فَوَیلٌ لِلمُصَلّین- اَلَّذینَ هُم عَن صَلاتِهِم ساهون-الّذینَ هُم یُراوءن-وَ یَمنَعونَ الماعون
معنی کلمه های این سوره
 ارَاَیت:آیا مشاهده کردی؟       الذی:کسی که               یُکذّبُ:تکذیب میکند     دین :در اینجا یعنی روز قیامت        یَدُعُّ:با خشونت می راند      
لا یَحُضُّ:تشویق نمیکند          طعام :اطعام         وَیل: وای    
مصلین:نمازگزاران    ساهون: جمع ساهی به معنی بیخبر –سهل انگار
یُراوءن:ریا میکنند         َیمنَعونَ:منع می کنند        ماعون :لوازم ضروری زندگی
معنی آیات
1-آیا مشاهده کردی کسی را که تکذیب میکند روز جزا را ؟
2-او همان کسی است که یتیم ر ا با خشونت می راند
3-و دیگران را به اطعام مسکین تشویق نمیکند
4-پس وای بر نمازگزارانی که ....
5-در نماز خود سهل انگاری میکنند
6-آنهایی که ریا می کنند
7-و دیگران را از ضروریات زندگی منع می نمایند...

پیام های دیگران()        link        چهارشنبه 89/7/7 - یوسفی

 روی سخن در تمام این سوره به پیامبر اکرم است ویکی از اهداف مهم این سوره و دو سوره ی دیگر (ضحی و الم نشرح) تسلی خاطر پیامبر در برابر انبوه حوادث دردناک و زخم زبانهای مکرر دشمنان است.
نکته /1
منظور از کوثر کیست؟در روایتی آمده است که وقتی این سوره نازل شد پیامبر اکرم بر فراز منبر رفت و این سوره را تلاوت فرمود اصحاب عرض کردند این چیست که خداوند به تو عطا فرموده ؟گفت :نهری است در بهشت سفید تر از شیر و صافتر از قدح(بلور)در دو طرف آن قبه هائی از دُر و یاقوت .....(مجمع البیان ج10ص 549)
کوثر یک معنی جامع و وسیع دارد و آن خیر کثر و فراوان است و مصادیق آن زیاد است ولی بسیاری از بزرگان علمای شیعه یکی از روشنترین مصداقهای آن را وجود مبارک فاطمه زهرا دانشته اند چرا که شـان نزول آیه می گوید پیامبر اکرم را متهم می کردند که بی تبار است قرآن ضمن نفی سخن آنها می گوید ما به تو کوثر دادیم .از این تعبیر به دست می آید که خیر کثیر همان فاطمه زهرا سلام الله علیها است زیرا نسل و ذریه ی پیامبر به وسیله ی همین دختر گرامی در جهان انتشار یافت نسلی که نه تنها فرزندان جسمانی پیغمبر بودند بلکه آئین  او و تمام ارزشهای اسلام را حفظ کردند و به آیندگان ابلاغ نمودند .دراینجا به مبحث جالبی از فخر رازی برخورد میکنیم که در ضمن تفسیرهای مختلف کوثر می گوید:این سوره به عنوان رد بر کسانی نازل شده که عدم وجود اولاد را بر پیغمبر اکرم خرده می گرفتند بنا براین معنی سوره این است که خداوند به او نسلی می دهد که در طول زمان باقی می ماند ببین چه اندازه از اهل بیت راشهید کردند در عین جال جهان مملو از آنهاست این در حالی است که از  بین امیه که دشمنان اسلام بودند شخص قابل ذکری در دینا باقی نمانده است سپس بنگر و ببین چقدر از علمای بزرگ در میان آنها است مانند باقر و صادق و رضا ونفس زکیه
[1]
نکته /2
این سوره درحقیقت سه پیشگوئی دارد از یکسو اعطای خیر کثیر را به پیامبر نوید می دهد و این خیر کثیر تمام پیروزی هایی را که بعداً نصیب پیامبر اکرم شد به هنگام نزول این سوره در مکه قابل پیش بینی نبود شامل می شود.از سوی دیگر خبر می دهد که پیامبر بی تبار نخواهد بود بلکه نسل و دودمان او به طور فراوان در جهان وجود خواهند داشت .از سوی سوم خبر می دهد که دشمنان او ابتر و بلا عقب خوهند بود این پیشگوئی نیز تحقق یافت و چنان دشمنان پیامبر تارومار شدند که امروز اثری از آنها باقی نمانده است.[1] لقبی است برای محمد بن عبدالله فرزند امام حسن مجتی که به دست منصور دوانیقی در سال 145هجری به شهادت رسید


...

پیام های دیگران()        link        چهارشنبه 89/7/7 - یوسفی

ساعت فلش برای وبلاگ و سایت

"

" > >

%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA